Preskočiť na obsah

Zhasli sme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť

Zverejnené 27.5.2022.

Vážení spoluobčania!

Presne v duchu tohto hesla sa rozhodli obce a mestá štyroch okresov (Skalica, Senica, Malacky a Myjava) vypnúť v noci z 26.5. na 27.5.2022 verejné osvetlenie, s cieľom poukázať na katastrofálny stav, ktorý samosprávam na Slovensku hrozí po schválení protiinflačného balíčka. K iniciatíve týchto okresov sa pridali aj mnohé iné obce, mestá a mestské časti. S rovnakou „kozmickou“ rýchlosťou, ako sa tento zákon zrodil v hlave ministra financií, bol aj v parlamente prijatý! Bez predchádzajúcej odbornej diskusie a najmä bez pripomienkovania zo strany obcí, miest a vyšších územných celkov, pre rozpočty ktorých bude mať prijatý zákon najväčší dopad. Ide o jasný diktát štátu voči samosprávam, ktorým sú ohrozené ich základné funkcie. Dva roky zlyháva komunikácia štátu so samosprávami, resp. nie je takmer žiadna. Parlament prijíma zákony, ktoré vo veľkom odčerpávajú zdroje miest a obcí, avšak  bez finančných kompenzácií zo strany štátu. Samosprávy bojujúce s infláciou, nárastom cien energií, tovarov, či služieb, sú tak nútené bojovať aj s dofinancovaním poskytovateľov sociálnych služieb, či súkromných školských zariadení a v neposlednej rade aj s protiinflačným zákonom. Zákonom, ktorým sa niektorým pomôže, ale ublíži sa všetkým!

Pre lepšiu predstavivosť, čo za katastrofálnu legislatívu parlament prijíma, uvediem konkrétne dopady týchto zákonov. Dofinancovanie poskytovateľov sociálnych služieb (tzv. domovy dôchodcov) predstavujú náklady pre obce a mestá v tomto roku 100 eur mesačne za jedného občana, ktorý je v zariadení umiestnený. V budúcom roku už to budú náklady zodpovedajúce výške oprávnených nákladov, teda môže ísť o sumu niekoľko sto eur mesačne. Pritom v podielových daniach dostane obec, či mesto  na občana seniora cca 20 eur ročne! Obdobná povinnosť pre obce a mestá je aj s dofinancovaním občanov – žiakov navštevujúcich súkromnéškolské zariadenie. Dofinancovanie žiaka do výšky oprávnených nákladov, čo predstavuje opäť stovky eur mesačne z rozpočtu obcí a miest. Povestným „klincom do rakvy samospráv“ je tzv. protiinflačný balíček, ktorý v prepočte odoberie samosprávam sumu cca 110 eur na jedného občana. Konkrétne pre našu obec ide o sumu asi 56 tisíc eur, ktoré do rozpočtu obec na budúci rok nedostane! Tento obrovský výpadok bude znamenať STOP kultúre, športu, investíciám, opravám…, stopka pre akýkoľvek rozvoj. Aby samosprávy vôbec prežili a poskytovali základné služby obyvateľom, budú zákonite nútené zvýšiť miestne dane a poplatky a aj napriek tomu množstvo z nich bude mať existenčné problémy. Už teraz je avizovaných asi 500 samosprávy z celkového počtu takmer 3 tisíc, ktoré jednoducho „neprežijú“ a padnú do nútenej správy. Je pravdou, že množstvo obcí a miest má na svojich rezervných fondoch uložené veľké sumy financií, teda tzv. ušetrených peňazí, avšak tie sú vo väčšine určené na investičné akcie, či spolufinancovanie eurofondov. Nie na to, aby sa takpovediac prejedli! Samosprávy budú teda nútené siahnuť svojim občanom oveľa hlbšie do kapsy, čo sa dotkne každej jednej domácnosti, každého jedného občana. Teda aj domácností s deťmi, pre ktoré je určený protiinflačný balíček. Na jednej strane im teda štát veľkodušne peniaze dá, ale na strane druhej im samosprávy budú nútené vziať. Tými „zlými“ však majú byť samosprávy a „dobrým“ má byť štát.

Verím, že po prečítaní si týchto riadkov každý z Vás pochopí, kde je pravda a podporí snahu samospráv v boji so štátnym diktátom. Jedna noc bez verejného osvetlenia je len začiatok, ktorým sa posunula vyhlásená štrajková pohotovosť obcí a miest do vyššieho stupňa. Na záver si dovolím trocha parafrázovať úvodné heslo : „Zhasli sme, aby sa niekomu rozsvietilo!“.

S úctou Marián Dvorský, starosta