Preskočiť na obsah

Únia žien

Výbor Únie žien Letničie

Hana Šeniglovápredseda
Jarmila Rampáčkovápokladník
Helena Smolinskákontrolór
Helena Smolinskávedúca svadobky
Helena Junošová, Silvia Kuklišová, Stanislava Lániková, Vladimíra Ravasováčlenky výboru

Deň matiek

V nedeľu 20. mája 2012 bola v kultúrnom dome oslava Dňa matiek. Programom sprevádzala p. Dana Šmidová. Na začiatku vystúpil pán starosta, ktorý v príhovore vyzdvihol prácu a starostlivosť matky, jej lásku, obetavosť. Poprial matkám hlavne zdravie, šťastie, radosť.

Únia žien v spolupráci s obecným úradom pri tejto príležitosti ocenili matky, ktoré vychovali päť a viac detí. Boli to p. Mária Knotková, Mária Gozorová, Mária Vaculková, Viola Brídová, Ružena Rampáčková, Danica Nemcová, Mária Vávrová, Melánia Kaššová, Ivana Rampáčková a Anna Hrubšová. Každá z týchto matiek sa zapísala do pamätnej knihy, dostala od pána starostu kytičku a od p. Márie Ondrášovej, predsedníčky Únie žien malý darček. Deti zo ZŠ s MŠ si pripravili pre mamičky pásmo básní, piesní, tanca. Zahrali aj pekné malé divadielko. Na záver osláv p. starosta obdaroval každú matku kvetinou.