Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Letničie.

Nadpis

Zverejnené

Dodatok k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ

ID: č. 1/2021

2.12.2021