Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Letničie.

Nadpis

Zverejnené

Dodatok VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ

ID: č.2/2021

7.12.2021

Dodatok k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ

ID: č. 1/2021

2.12.2021