Preskočiť na obsah

Výbor DHZO

Výbor DHZO pracuje v tomto zložení:

Milan Kotvan st.predseda
Milan Kotvan ml.veliteľ
Lucia Pavlovičovápokladník
Michal Ovečkastrojník
Jaroslav Masárpreventivár

História DHZO

Dobrovoľný hasičský zbor v Letničí bol založený v roku 1929. V roku 1932 boli schválené nové stanovy dobrovoľného hasičského zboru. Jeho predsedom sa stal Jarolím Smolinský. V roku 1937 bola zakúpená striekačka.

25. mája 1944 boli potvrdené nové stanovy zboru. Jeho predsedom bol Ľudovít Šebesta. Z kroniky sa dozvedáme že v roku 1942 bol v obci veľký požiar stodôl. Ďalší požiar stodoly bol v roku1958 u Ľudovíta Júnoša.

Požiar bol ohlásený kostolnými zvonami. V roku 1960 sa na miestnom ihrisku konala súťaž o najlepšie družstvo v ČSR. V okrskových súťažiach sa Letničania umiestňovali na popredných miestach hlavne na Morave. Posledná súťaž pred revolúciou bola v roku 1983.Súčasným predsedom hasičského zboru je Milan Kotvan. Veliteľom je Jaroslav Masár, ktorý vystriedal Miroslava Rampáčka, predtým bol Pavol Baláž , Pavol Hrubša a Milan Vávra. Činnosť hasičského zboru bola zaktivizovaná pod vedením Jaroslava Masára. V roku  2004  sa konala I. ročník súťaže o pohár starostky obce Letničie. Zúčastnili sa 12 družstiev . Bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica , vymenená strešná krytina , odvlhčenie budovy, fasáda. Výmena okien a dverí. Zakúpené boli hadice a savice. V roku 2007 bolo zakúpené malé hasičské auto. Činnosť hasičského zboru spočíva v prevencii , práci s mládežou, konaní hodových zábav a zriedka pomoci pri živelných udalostiach. Hasič Andrej Masár vykonal čin roka  keď ako prvý do príchodu privolaných profesionálnych hasičov zasiahol pri vyprosťovaní detí ktoré sa prepadávali v blate miestneho rybníka .

Hasiči v Letničí oslavovali 85 rokov svojho vzniku

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v obci Letničie bol založený pred 85 rokmi. K tomuto výročiu pripravili v tejto obci veľké oslavy.

Tieto začali rannou bohoslužbou v miestnom kostole, odkiaľ sa všetci pobrali na cintorín, kde si spomenuli na už aj nežijúcich dobrovoľných hasičov. Po slávnostnom obede sa všetci vybrali na futbalový štadión, kde oslavy vyvrcholili. Veľkým zážitkom pre prítomných boli ukážky profesionálnych hasičov z Holíča, ktorí predviedli svoje majstrovstvo priamo na „placi“. Uhasili horiace auta a priamo z neho zachránili ohrozených cestujúcich, keď z osobného auta za niekoľko minút dokáazli „vyrobiť kabriolet“. Predviedli, ako sa dá po rozťahovacom rebríku dostať aj do najvyšších poschodí výškového domu. Toto všetko mali spojené aj s odbornou prednáškou veliteľa hasičov v Holíči Jána Cvečku. Ukážka hasičkého útoku s vodou v podaní najmladších adeptiek tohto športu (či remesla ?) dala síce na seba dlhšie čakať, no nakoniec sa všetko podarilo a dievčatá si za svoj útok vyslúžili obrovský potlesk. Oslavy 85. výročia založenia DHZ pri hudbe na počúvanie i do tanca pokračovali až do neskorých hodín.

Nočná hasičská súťaž 2017

8.júla 2017 usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor Letničie nočnú hasičskú súťaž „O zlatú medailu starostu obce
Letničie 2017“. Začiatok bol o 19. hodine, kde sa najprv predstavili hasiči – veteráni nad 35 rokov z Unína a Letničia. Hlavná súťaž bola naplánovaná na 21.30 hod. v kategóriach muži a ženy.         
Prišli aj hasičské družstvá z Moravy, z okresu Hodonín. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev mužov a 5 družstiev žien.

Výsledky :

Kategória muži :      
1. Rohatec                              16,19 s

2.Hrnčiarovce nad Parnou         16,51 s

3. Letničie                               16,79 s

Kategória ženy :      
1. Moravský Svätý Ján               22,42 s

2.  Dojč                                    26,26 s 

3. Letničie                                 26,87 s

Počas celej súťaže sprevádzal prítomných DJ Drobec – Peter Šenigla. Bolo pripravené občerstvenie – pečené ryby a cigára. Táto hasičská súťaž sa organizátorom vydarila, čo svedčia aj dobré ohlasy od prítomných hostí, ktorých bolo počas súťaže veľké množstvo.            

O zlatú medailu starostu obce

Dňa 1. augusta 2015 sa na ihrisku TJ Letničie konal V. ročník nočnej, pohárovo-medailovej hasičskej súťaže „O medailu starostu obce Letničie 2015“. Začiatok súťaže bol o 22. hodine. Zúčastnilo sa 31 hasičských družstiev zo Slovenska i z Moravy.

Slávnostného otvorenia súťaže sa zúčastnil plk. Ing. Ján Cvečka – riaditeľ OR HaZZ Skalica, delegát za Záhorácku hasičskú ligu p. Ralbovský, starosta Letničia p. Marian Dvorský, veliteľ súťaže Milan Kotvan ml. Súťažilo sa v požiarnom útoku – kategórie muži a ženy. Každé družstvo malo dva požiarne útoky, ktoré im merala elektronická časomiera. Počítal sa lepší čas. Striekalo sa na sklopné terče. Súťaž moderoval p.Jozef Veselý.

Výsledky : Kategória – muži
1. Kúty 16,11 s
2. Podunajské Biskupice 16,20 s
3. Letničie 16,44 s
4. Ina Skalica 16,75 s

Kategória – ženy
1. Kúty 18,99 s
2. Senica 19,52 s
3. Moravský Sv.Ján 19,77 s
4. Velké Meziřičí 20,27 s

Ceny víťazom odovzdal starosta obce Letničie p. Marián Dvorský a predseda DHZ Letničie p. Milan Kotvan st. Počas súťaže sa opekali ryby, návštevníci si pochutnali na údených cigárach, čapovalo sa pivo a kofola. Do tanca i na počúvanie hral DJ Peter Šenigla. Návštevníci sa rozišli až v skorých ranných hodinách.

DHZO Letničie dnes

Prierez aktuálnej činnosti nášho DHZO

Obzretie sa za sezónou 2014

Obzretie sa za sezónou 2013

IV. ročník súťaže „O pohár starostu obce Letničie“

Na konci súťaže minulého ročníka vyslovili hasiči prianie, aby i ďalší ročník hasičskej súťaže sa podarilo dobre organizačne zvládnuť.

A môžeme povedať, že tento IV. ročník zvládli „na jednotku“. Dňa 12. júla 2014 o 18.00 hodine zavítalo rekordných 31 hasičských družstiev na súťaž do našej dediny. Prišli aj zo susednej Moravy – z Dubňan a Svatobořic, pretože naše hasičské družstvo chodí súťažiť i na Moravu.
Veliteľ letnických hasičov Milan Kotvan ml. dal nastúpiť všetky súťažné družstva. Po nástupe a privítaní všetkých prítomných sa prihovoril pán Michal Lukáč – predseda okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a pán starosta obce Marián Dvorský. Po príhovoroch Obec Letničie a DHZ Letničie udelilo poďakovanie za vykonanú prácu v DHZ p. Milanovi Kotvanovi st. pri príležitosti ocenia, že menovaný je oprávnený nosiť medailu „Zaslúžilý člen DPO SR“, ktoré mu bolo udelené Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky 15. mája 2014 v Žiline. DHZ Letničie ďalej udelil diplom starostovi obce Mariánovi Dvorskému za aktívnu spoluprácu a pomoc pre DHZ. Hlavným rozhodcom súťaže bol p. Jozef Olejník, komentátorom – p.Jozef Veselý, ktorý pred štartom predstavil históriu, zloženie a úspechy družstva, ktoré išlo práve súťažiť. Po vylosovaní a určení pravidiel sa rozbehla samotná súťaž – požiarny útok vodou na terče, ktoré boli napojené na digitálnu časomieru. Zo všetkých 31 súťažiacich družstiev útok nedokončili iba 3 družstvá. Poslední súťažiaci predvádzali útok už za tmy pri umelom osvetlení. Pre veľký počet družstiev sa súťažilo iba na jedno súťažné kolo.

Výsledky – kategória muži:
1. Kúty – 17,00 s
2. Rudník – 17,24 s
3. Koválov – 17,50 s
4. Vrbové – 17,52 s
5. Letničie a Brodské – 17,53 s


Výsledky – kategória ženy:
1. Kúty – 20,26 s
2. Štefanov – 21,56 s
3. Moravský Svätý Ján – 21,98 s
4. Kopčany – 23,90 s
5. Unín – 24,48 s

Požiarnym družstvám , ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v kategóriách muži a ženy odovzdal pán starosta Marián Dvorský víťazné poháre. Počas celej súťaže si prítomní pochutnávali na grilovaných rybách, údených párkoch , čapovanom pive a kofole. Na počúvanie a do tanca hrala živá hudba. Záverom môžeme povedať, že tento ročník hasičskej súťaže bol na veľmi dobrej úrovni a všetci prítomní sa dobre zabavili.

DHZO Letničie pri zásahoch…

Naša zásahová činnosť …