Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Počet obyvateľov

520

Samosprávny kraj

Trnavský

Okres

Skalica

Región

Záhorie

Rozloha

670 ha

Súčasnosť obce

Obec Letničie má v súčasnosti 520 obyvateľov s trvalým pobytom. Časť domov obývajú chalupári. Väčšina obyvateľov dochádza za prácou do blízkych miest, Skalice, Senice a Holíča. V obci sa nachádza stredisko Roľníckeho družstva Petrova Ves. Na dvore sa chovajú odstavčatá. Družstvo má v obci útlmový program čo do živočíšnej výroby. Rastlinná výroba je na dobrej úrovni. Družstvo prosperuje.
Významným objektom v obci je už spomínaná kultúrna pamiatka barokový kostol Sv. Jána krstiteľa. Na poliach aj v obci sú rozmiestnené Božie muky a Pieta , postavená na počesť vojaka padlého v prvej svetovej vojne. Pri kostole sa nachádza pomník hrdinov padlých v SNP. Na budove obecného úradu je umiestnená pamätná tabuľa Antona Vaculku padlého v obci Háj okres Turčianske Teplice a pamätná tabuľa oslobodenia obce.

Všetky kultúrne podujatia sa realizujú na miestnom ihrisku, alebo v kultúrnom dome. Jedná sa o rôzne oslavy, jubileá, posedenia s dôchodcami, súťaže, výstavy, akadémie a pod. Väčšinu kultúrnych programov pripravujú žiaci ZŠ s MŠ Letničie.

O nás a našej obci

Obec Letničie leží v severnej časti Záhoria v okrese Skalica. Susedí s obcami Petrova Ves a Štefanov. Nachádza sa v geomorfologickom celku Chvojnickej pahorkatiny, v úseku horného toku letničianskeho potoka. Najvyšším miestom je kóta Barbajka, stred obce má nadmorskú výšku 210 m nad morom. Názov obce je odvodený od slova letničie – zelený porast, krmivo pre ovce pripravené v podobe otiepok. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1532 ako Letnyche. Od roku 1927 je už názov obce Letničie. Historickým symbolom obce je svätý Martin. Je zobrazený na najstaršom dochovanom pečatidle z roku 1659. Medzi pamiatky obce patrí kostol svätého Jána Krstiteľa postavený v roku 1822. Áno, to bola minulosť, ktorá tiež určit ovplyvnila istým spôsobom aj dnešný život v našej obci Letničie. Obec patrí s 500 obyvateľmi medzi tie menšie dediny v okrese Skalica. Preto starosta p. Marián Dvorský kládol od svojho nástupu do funkcie dôraz, aby v Letničí zostali mladí ľudia a aby ich v obci ako sa povie niečo držalo. Pokračoval výkup pozemkov pod IBV, no a v minulom roku sme predali posledný pozemok. Tým, aby ľudia stavali domy a chceli v Letničí zostať, bolo treba vytvoriť a snažiť sa uskutočňovať projekty pre zábavu, šport a celkovo spríjemniť život v obci. 

Dedina je plynofikovaná, má vodovod a v časti je kanalizácia napojená na čističku do Gbelov. Máme aj stavebné povolenie na odkanalizovanie aj ďalšej časti dediny, kde sa dávali žiadosti na fi nančné prostriedky z Environmentálneho fondu či z BVS. No keďže sme malá dedina a dnešná doba kladie hlavne dôraz na biznis teda návratnosť vložených peňazí, v tomto sme neboli úspešní. Pokiaľ sa priamo štát nezapojí do budovania kanalizácií, momentálne taká malá obec ako sme my, z hľadiska financií nemá nádej na vybudovanie tohto diela. Len financie na podanie žiadosti a obstarávanie a podobne veci obec nemálo zaťažia, no a o hrozbe korekcii , teda nariadenia vrátenia dotácie obec môže úplne položiť. 

No ale zasa niečo sa aj darí a dokážeme stavať a realizovať aj z vlastných prostriedkov. Zo starej šrotárne sme prerobili garáž na hasičské auto, ktorú sme už nutne potrebovali. Staručká Avia parkovala vonku a keďže sa nám nové auto neušlo, musíme si ho šetriť. Na multifunkčné ihrisko, ktoré taktiež staviame zo svojho rozpočtu ešte treba urobiť mantinely, aby sa mohlo otvoriť pre verejnosť. Toto ihrisko sme si okrem povrchu robili svojpomocne. Najhorším problémom bol výkup pozemkov pod ihriskom, no skoro zázračne sa to podarilo. 

Zhotovila sa nová fasáda aj s oteplením na kabínach TJ a to za pomoci letnických majstrov ale aj pomocníkov. Momentálne dokončujeme 100 m cesty na IBV za 50 000 Eur. Z príspevku z Úrady vlády sme rekonštruovali kúrenie v materskej škole, čím sa spríjemnil a zlepšil pobyt malých škôlkarov. Keďže škola sa u nás zrušila z dôvodu malého počtu detí, priestor sa prenajal hasičom kde je otvorená posilňovňa. Úplnou novinkou je zrekonštruovaný hostinec, ktorý bol daný do prenájmu novému záujemcovi. V týchto dňoch bol dokončený farský kostol, kde boli vymaľované vnútorné a vonkajšie múry tejto pamiatky. Teraz už z diaľky svieti žlto-bielou farbou. V dedine pôsobia spoločenské organizácie, ktoré sa zapájajú do života v obci. Sú to záhradkári, ktorí už dlhé roky organizujú vždy vydarenú výstavu ovocia a zeleniny s ochutnávkou burčiaku. Poľovníci, ktorí organizujú skúšky psov a pravidelné poľovačky. Zväz žien a Jednota dôchodcov sa zapájajú s napečenými zákuskami do akcie „ Sladká nedeľa“ , ktorú poriadajú v Gbeloch. 

Hasiči organizujú každý rok súťaž o pohár starostu, ktorá má vždy veľkú odozvu. Taktiež sa zúčastňujú na hasičských súťažiach v okolitých dedinách. Ďalej majú pod dohľadom obec v prípade nepredvídaných prírodných situáciách. Telovýchovná jednota , ktorá má v prenájme futbalový štadión s kvalitným trávnikom hrá II. triedu futbalovej súťaže. Tieto všetky organizácie sa zapájajú do poriadania Dňa detí, tanečných zábav a skupina nadšencov „fašangárov“ organizuje oslavy fašiangov a májovú veselicu spojenú so zabíjačkou. 

Ďalej sa poriada Deň matiek, posedenie s dôchodcami. 

Aj Jednota zastáva v obci svoju dôležitú úlohu. V obci máme momentálne dva obchody s potravinami. Do obce chodí pravidelne Mikuláš. Taktiež sa už 14 rokov organizuje vianočný stolnotenisový turnaj , kde štartujú muži, ženy a deti. Povedzme si pravdu, že v dnešnej dobe nie je jednoduché poriadať tieto spoločenské akcie. Je to nápor na čas a hlavne obetavosť ľudí, čo tieto akcie vytvárajú. Najhoršia situácia začína byť vo futbale , kde mladí chlapci nemajú záujem o tento šport. Preto aj momentálne máme v Letničí problém nájsť futbalistov a tak sa zapojiť do okresnej súťaže. No začína to byť už nielen náš problém ale aj problém ďalších okolitých dedín. Nikto s kompetentných sa nad týmto problémom nechce zamyslieť. Preto by sme uvítali a prijali chlapcov, ktorí chcú hrať futbal aj z iných dedín. Naša obec má tiež svoje špecifiká ako každá iná. Niečo sa darí, niečo je horšie, ale je to život. Keby sme boli k sebe lepší, keby sme si viac pomohli a boli k sebe tolerantnejší, život by bol krajší. Áno, nie je život len o peniazoch, ale život je aj o láske jeden k druhému.