Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Letničie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ Ing. Zsolt Marczibál M A R C Z S O F T

Dodávateľ - Sídlo , 925 41 Kráľov Brod

Dodávateľ - IČO 17644429

Prílohy

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Dodávateľ - Sídlo Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 37847783

Prílohy

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 28.11.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ Michal Nosek SM-výškovky

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 15, 908 48 Kopčany

Dodávateľ - IČO 41876199

Prílohy

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ NOMIland s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 36174319

Prílohy

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ Ing. Zsolt Marczibál M A R C Z S O F T

Dodávateľ - Sídlo , 925 41 Kráľov Brod

Dodávateľ - IČO 17644429

Prílohy

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ BOGA PARTNERS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nám. sv. Martina 407/3A, 908 51 Holíč

Dodávateľ - IČO 47312653

Prílohy