Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Letničie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka lanovej lavice na detské ihrisko

ID: č. 4/2021 – Enercom s.r.o.

2.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ Enercom s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka oplotenie TJ letničie

ID: č. 3/2021 – Zama

2.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ Zama

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka web stránky a mobilnej aplikácie

ID: č.2/2021 –

2.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka revízie elektriny a bleskozvodu na obecných budovách

ID: č.1/2021 –

2.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Letničie

Objednávateľ - Sídlo Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

Objednávateľ - IČO 00309699

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy