Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Letničie

1452

Prvá písomná zmienka

V daňovom súpise z roku 1452 sa uvádzajú informácie, ktorému zemepánovi tá ktorá obec, alebo jej časť patrila a koľko mala dvorov. Práve v tomto súpise ,ktorého originál je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti, sa nachádza prvá písomná zmienka o Letničí. Udáva sa v podobe Lettniecze, mala 15 dvorov a zradená bola v okruhu dedín patriacich k hradu Holíč.
Obec leží na území, ktoré patrilo po rozpade Veľkomoravského štátu k hraničnej oblasti medzi formujúcim sa Uhorským a Českým štátom Dejiny osídlenia siahajú ďaleko pred rok, kedy sa meno obce prvýkrát objavuje. Najstaršie osídlenie je doložené archeologickými vykopávkami /nádoba z 13.storočia z polohy Konopniská./ Letničie bolo súčasťou holíčskej hradnej župy. Patrilo ku kráľovskému majetku, panovník ho však dával do držby feudálom. Medzitým patrila Stiborovi zo Stiboríc, Czoborovcom, ktorý majetok tak zadlžili že , ten pripadol viedenskému veriteľovi Stegnerovi.

1736

Od roku 1736 prešla obec do rúk Habsburgovcov, ktorým patrila až do zrušenia poddanstva roku 1918.

1831 a 1866

Choléra

Kľúčové udalosti v jej histórii: 1831a 1866 cholera v obci

1874

V roku1874 obec vyhorela, I. svetová vojna, II. svetová vojna, mor.,požiare..

1941

V roku 1941 bola obec elektrifikovaná

1955

V roku 1955 založenie roľníckeho družstva

1957

V roku 1957 autobusové spojenie

1959

V roku 1959 postavená budova MNV, založenie družstevnej školy práce

1960

V roku 1960 z učilišťa prebudovaná prvá materská škola

1961

V roku 1961 natočenie prvého amatérskeho dokumentárneho filmu Františkom Bakážom

1963

V roku 1963 vybudovanie samoobsluhy a pohostinstva

1974

V roku 1974 vybudovanie športového areálu 

1975

V roku 1975 zavedenie telefónu

1976

V roku 1976 vybudovaný dom smútku

1986

V roku 1986 zriadenie pobočky ZVL 

1990

V roku 1990 dobudovaná cesta k novostavbám

1994

V roku 1994 zriadenie prevádzky krajčírstva

1985

V roku 1985 dobudovanie verejného vodovodu

1998

V roku 1998 plynofikácie obce

Ľudové zvyky, tradície obce: Martinské hody, Jánske hody, Veľkonočná šibačka, Mikulášska nádielka.

Prvý údaj o kostole pochádza z roku 1822. Predpokladá sa však, že stavba je staršia. Pôvodne bola vedená ako novodobá klasicistická kaplnka. Pravdepodobne drevená, postavená v roku 1715 Jurajom Rozborilom. Podrobnejším výskumom sa zistilo, že je to barokový kostol Sv. Jána Krstiteľa. Je zaradený medzi kultúrne pamiatky. Rekonštruovaný bol v roku 1905 a 1987. V roku 2006 bola skolaudovaná prístavba tejto kultúrnej pamiatky. Vysviacku vykonal pražský opát. Drevený kríž bol nahradený umelecky spracovaným kovovým krížom. Obec má okrem Sv. Jána Krstiteľa ešte jedného patróna ,Svätého Martina.