Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Letničie.

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ NOVÝCH DETÍ

Riaditeľka Materskej školy oznamuje rodičom, že rozhodnutia o prijatí nových detí na školský rok 2022/2023 sa budú vydávať v stredu 22.6.2022 v čase od 16:00 do 17:00 v triede MŠ. Vydania rozhodnutí sa musia zúčastniť obaja zákonní zastupcovia dieťaťa. Treba si so sebou priniesť občiansky preukaz.

Uskutočnila sa St 22.6 16:00