Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Letničie.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Začína Ut 08:00