Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Michal Konečný

Zástupca starostu, Poslanec

Helena Júnošová

Poslanec

Ing. Rastislav Michalko

Poslanec

Ján Jurča

Poslanec

Peter Polák

Poslanec

Zdena Pokorná

Poslanec

Jana Poláková

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 31. marca 2021.