Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Letničie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o nájme hrobového miesta p. J Gozorová

ID: 2021/0100167

20.11.2021

ID 2021/0100167

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok 1/2021 k zmluve o nájme hrobového miesta p. J Hrubšová

ID: 2007/0100010

20.11.2021

ID 2007/0100010

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Návrh zmluvy o nájme hrobového miesta p. T. Štinger

8.11.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.

8.11.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta p. Havlová

ID: 9/2021

3.11.2021

ID 9/2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Smolinský

ID: 2021/0100172

28.10.2021

ID 2021/0100172

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o nájme hrobového miesta p. Pochylá

ID: 2021/0100169

28.10.2021

ID 2021/0100169

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta L. Vrba

ID: č.2/2021

20.9.2021

ID č.2/2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner