Poľovnícke združenie

Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Letničie

ROZLOHA:      530 ha
POĽOVNÉ REVÍRY:  Lipovec, Drínovec, Studienka, Dolinka
Predseda:     Jurča Ján
Hospodár:      Sňada Ján
Tajomník:      Vávrovič Rastislav
Ostatní členovia: Czobor Pavol, Balogh Ladislav

Zverejnené 25. marca 2021.
Upravené 19. júla 2021.