Nakladanie s odpadom

KOMPOSTOVANIE

KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE

10 TIPOV, AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV v domácnostiach

VYUŽITIE BIOLOGICKÉHO ODPADU NA ZÁHRADE

Zverejnené 24. marca 2021.
Upravené 19. júla 2021.