Samospráva

Ako vybavíte

Nakladanie s odpadom

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO a SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Starosta

Tlačivá

Triedený zber

Územný plán obce

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .