Uverejnenie výzvy pre odborných hodnotiteľov žiadostí na nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020

Vyvesené
09. apr 2020
Upravené
09. apr 2021
Kategória

Vyhlásenie VÝZVY č.1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/vyzvy-sclld/377-vyzvy-sclld