Komisia pre životného prostredie a verejný poriadok

Predseda komisie: Ján Jurča

Členovia: Rastislav Vavrovič, Zdena Pokorná, Ján Sňada, Jozef Pastorek

Komisia stavebná a finančná

Predseda komisie: Ing. Rastislav Michalko

Členovia: Rudolf Rampáček,Pavol Baláž

Komisia kultúry, športu a sociálna

Predseda komisie: Michal Konečný


Členovia komisie: Helena Junošová, Peter Polák, Vladimíra Ravasová, Lubomír Smolinský

Zverejnené 24. marca 2021.
Upravené 19. júla 2021.