Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Letničí

Zverejnené
9. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. septembra 2022
Kategória

Prílohy