Záverečný účet obce Letničie 2022 – schválený

Zverejnené
9. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2023 − 7. apríla 2023
Kategória

Prílohy