Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadania OZ konaného v Letničí dňa 14.10.2022