Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadania OZ konaného v Letničí dňa 13.12.2022