Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ konaného v Letničí dňa 28.11.2022

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 29. novembra 2022
Kategória

Prílohy