Zámer – prevod majetku obce zámenou pozemkov

Zverejnené
27. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 27. septembra 2022
Kategória

Prílohy