Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni