Uloženie zásielky – S. Jakubovič

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 29. marca 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 14. marca 2023
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy