Preskočiť na obsah

Príloha k VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku MŠ, ŠJ