Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. júna 2022
Kategória

Prílohy