Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
18. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. novembra 2022 − 2. decembra 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy