Opatrenia MV SR pri poskytovaní služueb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR – Klientské centrum OU Skalica s účinnosťou od 27.4.2020

Zverejnené
30. apríla 2020
Kategória

Prílohy