Návrh – Záverečný účet obce Letničie 2022

Zverejnené
7. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2023 − 8. marca 2023
Kategória

Prílohy