Preskočiť na obsah

Návrh VZN 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.