Emailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 25. novembra 2022
Kategória

Prílohy