Dodatok k VZN o miestnych daniach

Zverejnené
19. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. októbra 2021 − 2. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: č.1/2021

Prílohy