Dodatok k VZN o miestnych daniach

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 8. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: č.1/2021

Prílohy