Dodatok k VZN 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ

Zverejnené
2. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2022

Prílohy