Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 O miestnom poplatku za komunálne odpady