Dodatok č.2 k VZN č.1/2007

Zverejnené
20. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2021 − 4. októbra 2021
Kategória

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Letničie

Prílohy