Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2/2023 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Č. 4/2017 O miestnych daniach