Preskočiť na obsah

Dodatok č.1/2023 k VZN č.2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ