Uverejnenie výzvy pre odborných hodnotiteľov žiadostí na nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020

Upravené
09. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. apríla 2020

Vyhlásenie VÝZVY č.1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/vyzvy-sclld/377-vyzvy-sclld