Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Letničie.

Poďakovanie riaditeľky MŠ Letničie

Riaditeľka Materskej školy srdečne ďakuje finančným darcom, svojim kolegyniam, zriaďovateľovi Materskej školy a všetkým rodičom, ktorí dokázali spojiť svoje sily, venovali svoj čas a urobili veľký kus práce pre naše detičky v škôlke.  Poďakovanie patrí : pani Zlatici Vaculkovej s.r.o., Michalovi Pastorkovi, Petrovi Horinkovi, Božene Jančíkovej, Lenke Ovečkovej, Erike Úlehlovej, Martinovi Šebestovi, Jane Ondisovej, Ľudovítovi… Čítať viac

Sobotňajší zápas

Výbor TJ Letničie pozýva fanúšikov a priaznivcov futbalu na zápas siedmej ligy, ktorý sa odohrá 11.6.2022, t.j. v sobotu, o 17:30 hodine, na ihrisku v Letničí. Privítame TJ Smolinské.

Inzerát na prenájom majetku štátu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Povodie Dunaja, odštepný závod ponúka na prenájom nehnuteľný majetok – stavby: vodná nádrž Studená voda I (Tomky I) a vodná nádrž Studená voda II (Tomky II), nachádzajúce sa v katastrálnom území Borský Svätý Jur a vodná nádrž Petrova Ves, nachádzajúcu sa v katastrálnom územíPetrova Ves. Predmetom prenájmu budú vodné nádrže ako celok, bez hrádzí a výpustných… Čítať viac

Uloženie poštovej zásielky

Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uloženú na Obecnom úrade v Letničí poštovú zásielku. Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod. Vyvesené:  3.6.2022

Zhasli sme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť

Vážení spoluobčania! Presne v duchu tohto hesla sa rozhodli obce a mestá štyroch okresov (Skalica, Senica, Malacky a Myjava) vypnúť v noci z 26.5. na 27.5.2022 verejné osvetlenie, s cieľom poukázať na katastrofálny stav, ktorý samosprávam na Slovensku hrozí po schválení protiinflačného balíčka. K iniciatíve týchto okresov sa pridali aj mnohé iné obce, mestá a mestské časti. S rovnakou „kozmickou“ rýchlosťou, ako sa… Čítať viac

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Letničie na školský rok 2022/2023

Vyzdvihnutie žiadostí , zápis do MŠ bude v pondelok 9.5.2022 od 16:00 do 17:00 hodiny s možnosťou účasti detí. Na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať deti: – prednostne tie, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta 2022), – ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odloženie… Čítať viac

Oznámenie PO

poskytujúcej bezodplatne ubytovanie odídencovi/om v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie

Veterný park Letničie – Petrova Ves

Obec Letničie oznamuje, že zámer navrhovanej činnosti Veterný park Letničie- Petrova Ves je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-letnicie-petrova-ves Verejnosť môže do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnúť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť kópie – v kancelárii starostu obce v Letničí od 9.3.2022 do 30.3.2022. K návrhu je možné… Čítať viac

Pomoc Ukrajine

Pokiaľ zistíte, že vo vašej obci/meste sa nachádzajú, alebo niekto ubytuje ukrajinských občanov, prosím o nahlásenie informácie mailom na okr.si@minv.sk V prípade ochoty a záujmu o poskytnutie humanitárnej pomoci informujte subjekty ale i jednotlivcov, ktorí ju chcú poskytnúť,o tom, aby ju nevozili na „východ“ tam už nie sú podľa vyjadrenia MV SR voľné kapacity na… Čítať viac