Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Letničie.

Veterný park Letničie – Petrova Ves

Obec Letničie oznamuje, že zámer navrhovanej činnosti Veterný park Letničie- Petrova Ves je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-letnicie-petrova-ves Verejnosť môže do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnúť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť kópie – v kancelárii starostu obce v Letničí od 9.3.2022 do 30.3.2022. K návrhu je možné… Čítať viac

Pomoc Ukrajine

Pokiaľ zistíte, že vo vašej obci/meste sa nachádzajú, alebo niekto ubytuje ukrajinských občanov, prosím o nahlásenie informácie mailom na okr.si@minv.sk V prípade ochoty a záujmu o poskytnutie humanitárnej pomoci informujte subjekty ale i jednotlivcov, ktorí ju chcú poskytnúť,o tom, aby ju nevozili na „východ“ tam už nie sú podľa vyjadrenia MV SR voľné kapacity na… Čítať viac

COVID-19: Pri práceneschopnosti ukončuje izoláciu lekár podľa zdravotného
stavu pacienta

Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je izolácia po pozitívnomvýsledku testu na COVID-19 stanovená na 5 dní. To však platí iba v prípade, ak pacientnemá výraznejšie prejavy ochorenia a počas piatich dní sa aj uzdraví. V opačnom prípadeje na rozhodnutí lekára, kedy bude izolácia a práceneschopnosť ukončená. V domácejliečbe pomôže príručka pre pacienta a… Čítať viac

Príhovor Starostu obce p. Mariána Dvorského

Milí občania. Rok 2021 sme odprevadili do minulosti a privítali sme Nový rok 2022. Áno, to čo už bolo je nenávratne minulosťou  či už to bolo krásne alebo smutnejšie. Preto už netreba uvažovať nad tým, čo bolo, ale je sa treba zamyslieť radšej trocha nad tým  ako chceme  žiť v budúcnosti. Zmeniť alebo opraviť môžeme len… Čítať viac

Oznámenie o doručení poštových zasielok

Obec Letničie oznamuje, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na ObU v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky. Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00 hod. Vyvesené 9.7.2021 Obec Letničie oznamuje, že pani Lívia Šimková má uložené na ObU v Letničí dve poštové zásielky. Prevziať si ich môže v pracovných dňoch… Čítať viac