Preskočiť na obsah

Zmeny cestovných poriadkov

Zverejnené 30.8.2023.

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky každoročne upravuje cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy.

V súčasnosti je spracovaný návrh grafikonu vlakovej dopravy na obdobie 2023/2024, ktorý je zverejnený na webovej stránke TTSK.

Prosíme cestujúcu verejnosť o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na potreby cestujúcej verejnosti, na zmeny grafikonu vlakovej dopravy. V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na stránke dopravcu:

SKAND Skalica s.r.o. : https://www. skand.sk/

e-mail: dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk

 TTSK prosí o dôsledné zváženie  Vašich požiadaviek a súčinnosťso zástupcami ostatných obcí vzájomným rokovaním, nakoľko každá linka zabezpečuje dopravné spojenie z viacerých obcí, výsledkom ktorého by malo byť zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich spoločná formulácia.

30.08.2023