Preskočiť na obsah

Vydanie rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2023/2024

Zverejnené 5.6.2023.

Riaditeľka Materskej školy oznamuje rodičom, že rozhodnutia o prijatí nových detí na školský rok 2023/2024 sa budú vydávať vo štvrtok 8.6.2023 v čase od 15:30 do 16:30 v triede MŠ.

Vydania rozhodnutí sa musia zúčastniť obaja zákonní zastupcovia dieťaťa. Treba si so sebou priniesť občiansky preukaz.