Preskočiť na obsah

Veterný park Letničie – Petrova Ves

Zverejnené 9.3.2022.

Obec Letničie oznamuje, že zámer navrhovanej činnosti Veterný park Letničie- Petrova Ves je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-letnicie-petrova-ves

Verejnosť môže do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnúť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť kópie – v kancelárii starostu obce v Letničí od 9.3.2022 do 30.3.2022. K návrhu je možné podávať pripomienky na Obecnom úrade v Letničí od 9.3.2022 do 30.3.2022.