Uloženie poštovej zásielky

Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uloženú na Obecnom úrade v Letničí

poštovú zásielku.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.

Vyvesené:  3.6.2022

Zverejnené 3. júna 2022.
Upravené 5. júna 2022.