Preskočiť na obsah

Spojené voľby 29.10.2022

Zverejnené 24.10.2022.

V sobotu 29.10.2022 sa konajú voľby do samosprávnych krajov a tiež voľby do obecných samospráv. Volebná miestnosť v kultúrnom dome je otvorená od 7:00 -20:00 hod. Občania, ktorí sa nemôžu zúčastniť zo zdravotných dôvodov, môžu požiadať  o prenosnú volebnú urnu.

Voliči, ktorí prídu do volebnej miestnosti, musia mať so sebou platný občiansky preukaz! Hlasovacie lístky a obálky sú farebne odlíšené, obecné voľby sú biele a samosprávne kraje sú modré. Občania, ktorí potrebujú okuliare, prineste si ich so sebou!

Hlasuje sa tak, že zakrúžkujete poradové číslo kandidáta. Poslancov do nášho obecného zastupiteľstva – najviac 7 a poslancov do samosprávneho kraja najviac 3. Starosta a predseda sa krúžkuje len po 1!