Preskočiť na obsah

Príhovor Starostu obce 2021

Zverejnené 28.3.2021.

Milí občania,

vstúpili sme do Nového roku 2021. Všetci si navzájom želáme len tie krásne priania , aby sme život  prežili v spokojnosti a hlavne v zdraví. Áno, keď si spomenieme ešte raz na ten rok minulý, najradšej by sme na rok 2020 zabudli, zmazali ho a vrátili všetko späť. No bolo v ňom aj veľa  vecí, z ktorých by sme sa mali do budúcna poučiť. Poučiť sa hlavne preto, aby sme sa vyvarovali znova životným omylom. Precvičil nás v trpezlivosti, vo vzťahoch jeden k druhému, láske, pokore, vzájomnej úcte a mnohým ďalším ľudským vlastnostiam. Až teraz z nás vyšlo možno to, čo bolo roky  potlačené a skryté či už v dobrom alebo v zlom.  Až tieto priam kritické životné situácie dokážu z človeka vybudiť charakter a konanie každého z nás.  Je možno treba začať sami od seba, len potom môžeme okolo nás všetko zmeniť. Áno, nejde to naraz a potrebuje to určitý čas a trpezlivosť. Čo bolo v minulom roku sa už nikdy nevráti späť a uvedomujeme si, že možno by sme niektoré veci urobili teraz inak. Preto by sme sa mali teraz pozerať a sústrediť sa na udalosti v ktorých sa nachádzame a na tie ktoré nás čakajú. Pozerať sa dopredu a snažiť sa o to , aby sme v zdraví všetko prežili. Buďme vďační Bohu, že každé ráno sa zobudíme a poďakujeme za nový deň. Nechcem sa už viacej dotýkať samotného COVIDU, lebo máme toho všetci až nad mieru. Informácie, ktoré sa na nás každým dňom valia , niektorých udržiavajú v strachu ,ktorý nám  veľmi škodí. Na základe strachu môžeme stratiť imunitu, ktorú práve teraz najviac potrebujeme. Vtedy sme zraniteľnejší či už na tele alebo na duši. Preto buďme ku všetkému zodpovední, ale  snažme sa vyvarovať pocitu strachu. Nehľadajme chyby len na tých druhých, ale porozmýšľajme a spoznávajme aj sami seba.

Vážení občania,

chcem ešte v krátkosti spomenúť to, čo sme v obci minulý rok zrealizovali a dotknúť sa tohto roku 2021 , čo nás v realizácii projektov a plánov čaká. Najprv chcem spomenúť , že sa musíme zamerať na zabezpečenie vlastného chodu obce, či už vývoz odpadu, platenie energií, chod materskej školy a pod. V minulom roku sme mali urobiť výstavbu chodníka na Novej ulici. No doteraz štát nepodpísal zmluvu na dotáciu a preto tento projekt stále stojí. Z tohto vyplynulo, že sme urobili len nevyhnutné veci a to rekonštrukcie striech , výmenu kotla a zakúpenie pouličných svietidiel. Preto je teraz predčasné dajako dopodrobna plánovať čo budeme realizovať v tomto novom roku. Plánov máme určite dosť, len uvidíme, ako sa veci vyvinú.

Ďalej chcem ešte zo srdca poďakovať všetkým tým, ktorí sa svojou prácou , ochotou a obetavosťou zaslúžili o samotný chod a rozvoj obce. Preto ďakujem zamestnancom obce, pani riaditeľke, pani učiteľke a pracovníkom materskej školy , poslancom obecného zastupiteľstva, členom spoločenských organizácií a všetkým tým, čo mali záujem aby sa v našej obci dobre a spokojne žilo.

Vážení občania,

na záver Vám chcem v tomto Novom roku 2021 zaželať hlavne pevné zdravie, trpezlivosť a ľudskosť. Taktiež veľa osobných a pracovných úspechov, mnoho lásky bez ktorej ako pozorujeme život celého ľudstva nemôže existovať.  Prajem Vám, aby ste tento rok úspešne všetci zdolali.

Boh nech je s nami.