Preskočiť na obsah

Ponuka práce MŠ Letničie

Zverejnené 12.7.2023.

Ponuka práce v MŠ Letničie

Materská škola Letničie príjme do zamestnania na pozíciu:

Učiteľ/ka MŠ – pracovný pomer na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce

Letničie č. 190

Termín nástupu:

 01.09.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

10.08.2023

Rozsah úväzku

100%

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

 • Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

 • Stredoškolské s maturitou – odbor učiteľstvo MŠ
 • Vysokoškolské so zameraním na predprimárne vzdelávanie
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC – internet, Word

 • Ďalšie požiadavky
 • Pozitívny a priateľský vzťah k deťom
 • Profesionalita a odbornosť
 • Kreativita a flexibilita

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti
 •  

 Svoje žiadosti zasielajte na: