POMOC MORAVE

Kategória

Je vytvorený transparentný účet spojených obcí Petrova Ves, Radimov a Letničie na pomoc Morave, postihnutej tornádom

Názov: POMOC MORAVE

Číslo účtu: SK08 5600 0000 0026 5298 3021

Zverejnené 1. júla 2021.
Bez úpravy .