Preskočiť na obsah

Poďakovanie riaditeľky MŠ Letničie

Zverejnené 11.7.2022.

Riaditeľka Materskej školy srdečne ďakuje finančným darcom, svojim kolegyniam, zriaďovateľovi Materskej školy a všetkým rodičom, ktorí dokázali spojiť svoje sily, venovali svoj čas a urobili veľký kus práce pre naše detičky v škôlke.  Poďakovanie patrí : pani Zlatici Vaculkovej s.r.o., Michalovi Pastorkovi, Petrovi Horinkovi, Božene Jančíkovej, Lenke Ovečkovej, Erike Úlehlovej, Martinovi Šebestovi, Jane Ondisovej, Ľudovítovi Ondisovi, Lukášovi Vachovi, Nikole Zastkovej, Jozefovi Pastorkovi,  Markovi Násadovi, Márii Križánkovej, Veronike Bolebruchovej, Drahoslave Gálovej Všetkým zúčastneným patrí veľké  ĎAKUJEM