Preskočiť na obsah

Oznam k zápisu do MŠ LETNIČIE

Zverejnené 3.5.2024.

Riaditeľka Materskej školy v Letničí na základe zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 59 ods. 3 a 4 oznamuje zákonným zástupcom detí, že osobný

zápis do Materskej školy na školský rok 2024/2025

sa bude konať dňa 13.05.2024

(t. j. v pondelok) v čase od 15:45 hod. do 17:00 hod. v budove MŠ

Podmienky prijímania:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta v príslušnom kalendárnom roku.
  • Deti od troch rokov veku ( dieťa musí byť odplienkované, samostatné v jedle tzn. vie udržať lyžicu a piť z pohára)

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.